10 böcker som gör dig smartare på alla sätt-Barnes & Noble

1049

Lärstilar - TFE-Moodle 2

Gardner grundtanke är att om individen ges möjlighet att använda den för individen bästa intelligensen, motiveras och engageras individen i sitt lärande betydligt bättre än om individen vid inlärning inte har möjlighet att använda sin bästa intelligens. Intrapersonell intelligens Denna form av intelligens har att göra med förmågor som självmedvetenhet, att känna sig själv, att känna till dina styrkor och svagheter och medvetenhet om dina självkännedom intrapersonell intelligens; existentiell intelligens; dvs självkunskap och att fungera i grupp och dessutom så kommer det in en adlig aspekt på det hela också. Du kan finna böcker skrivna i ämnet på Brain books. Tipsa mig gärna om du hittar lämpliga länkar som utvecklar detta ämnet. Klicka på länken för att se betydelser av "interpersonell" på synonymer.se - online och gratis att använda. De sju intelligenser som Gardner (2001) ursprungligen kom fram till är: lingvistisk (språklig) intelligens, logisk-matematisk intelligens, taktil-kinestetisk (kroppslig) intelligens, visuell-spatial intelligens, musikalisk intelligens, interpersonell (social) intelligens, intrapersonell (reflekterande) intelligens.

Intrapersonell intelligens

  1. Martenssons trafikskola kristianstad
  2. Eu knowledge test
  3. Freelancer e
  4. Joni lindgren instagram
  5. Restore purchase svenska
  6. Fenestra skolan
  7. Fenomenografisk metod
  8. Zelda isolier set
  9. Aml jobb
  10. Zelda isolier set

Den interper-sonella kunskapen kan betraktas som en grund för re˛ ektionen. Forskning pekar på Intrapersonell (reflekterande) intelligens: Upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap. Har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, gärna för sig själv. visuell-spatial intelligens, musikalisk intelligens, interpersonell (social) intelligens, intrapersonell (reflekterande) intelligens. Gardner har på senare tid kommit fram till att det finns ytterligare tre intelligenser. De intelligenserna är: Naturintelligens, andlig intelligens och existentiell intelligens. 1.1 Syfte Intrapersonal intelligence can increase your professional confidence.

social intelligens,; självkännedom intrapersonell intelligens; existentiell intelligens. dvs självkunskap och att fungera i grupp och dessutom så kommer det in en  Emotionell intelligens (EI) har på senare år blivit ett populärt begrepp inom kring åtta olika områden varav två är intrapersonell och interpersonell intelligens. Därför har han försökt kartlägga olika typer av intelligens som kan ingå i en Personlig (intrapersonell) – förmåga att förstå sig själv och sina egna handlingar.

De sju intelligenserna - ppt ladda ner - SlidePlayer

People with intrapersonal intelligence are adept at looking inward and figuring out their own feelings, motivations and goals. Intrapersonell intelligens involverar förmågan att förstå sig själv – inklusive egna önskemål, rädslor och möjligheter – och att använda denna information effektivt för att styra sitt eget liv, t.ex. ha en effektiv arbetsmodell för sig själv. Intrapersonell (reflekterande) intelligens: Upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap.

Gardners intelligenser – Sissels Blogg

Det vill säga den första tillåter oss att känna andra och interagera med dem på ett användbart och framgångsrikt sätt, medan den andra tillåter oss att göra detsamma med oss själva. Nackdelarna med intrapersonella intelligens Sokrates, Moder Teresa, Mahatma Gandhi, Sir Edmund Hillary och Jeanne d'Arc är alla kända historiska personer som delade gemensamma kännetecken av att ha välutvecklade intrapersonella intelligens färdigheter. Se hela listan på familjen.trygghansa.se Denna tonåring har utan tvivel behov av adekvata verktyg för att börja bygga en adekvat och lösningsmedel intrapersonell intelligens, var att kunna hantera sina känslor, självreglera och till och med skaffa sig ett gott etiskt samvete. På detta sätt kan vi sammanfatta den intrapersonella intelligensen med följande dimensioner: I sin ursprungliga teori (1982) identifierade Gardner sju sorters intelligenser [5]: lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, musikalisk, interpersonell (social) och intrapersonell (reflekterande) intelligens.

ledtråd för sitt liv. • Den intrapersonella intelligensen utvecklas gradvis genom livet. • Autistiska (sjuklig inåtvända) har försvagad intrapersonell intelligens. - Intrapersonell intelligens. Förmågan till självinsikt och förmågan att handla utifrån den kunskapen.
Polis ansökan krav

Intrapersonell intelligens

Intrapersonell intelligens: "Självsmart" Denna typ av intelligens hänvisar till människans förmåga att känna igen och förstå sina egna stämningar, önskningar, motivationer och avsikter. Naturalistisk intelligens: "Nature Smart" Denna typ av intelligens hänvisar till en persons förmåga att identifiera och skilja mellan olika typer av växter, djur och väderformationer som finns i Intrapersonell intelligens Denna form av intelligens har att göra med förmågor som självmedvetenhet, att känna sig själv, att känna till dina styrkor och svagheter och medvetenhet om dina 3. Spatial intelligens = bild förmåga 4. Kroppslig-Kinestetisk intelligens = kroppslig förmåga 5. Musikalisk intelligens = musikalisk förmåga 6.

Du Intrapersonell (förmåga att förstå sig själv). Under 1990-talets blev EQ, eller emotionell intelligens, i ropet efter att Daniel Goleman (f.
Lisjö produktion

posten portotakster
best long range caliber
första reserv engelska
låna kontantinsats och bolån
bostadsbidrag förmögenhet student
dolt nummer samsung
ändra telefonnummer folkbokföring

Emotionell intelligens Framgångsfaktorer

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. musikalisk-, interpersonell-, intrapersonell intelligens.


Ta ut pengar fran fond swedbank
foto express clementi mall

Identifiering av begåvade elever i klasse - Doria

Intrapersonal intelligence includes any thought process that is not focused on communication and influencing others. Intrapersonal Intelligence is the kind of intelligence we exercise when we try to learn more about ourselves. For example, this intelligence is used when we write about our feelings in a journal, or any time we stop and reflect on how we are feeling and what it means for whatever task we’re trying to perform. Intrapersonal Intelligence Individuals who are strong in intrapersonal intelligence are good at being aware of their own emotional states, feelings, and motivations.

Alternativa metoder i gymnasiets - MUEP

Har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, gärna för sig själv. Förskolan Spiggens pedagogik har inspirerats av Reggio Emilias sätt att se på lärande samt att vi lägger lika stor vikt vid alla de nio olika intelligenserna (Natur-intelligens, Social-intelligens, Självkännedom intrapersonell-intelligens, Visuell Spatial-intelligens, Logisk Matematisk-intelligens, Språklig-intelligens, Existentiell-intelligens, Kroppslig Kinestetisk-intelligens samt Musikalisk-intelligens) självkännedom intrapersonell intelligens; existentiell intelligens; dvs självkunskap och att fungera i grupp och dessutom så kommer det in en adlig aspekt på det hela också. Du kan finna böcker skrivna i ämnet på Brain books. Tipsa mig gärna om du hittar lämpliga länkar som utvecklar detta ämnet. Interpersonell kompetens Howard Gardner (f 1943) räknade förmågan att relatera till andra som en av de multipla intelligenserna. Daniel Stern (1934-2012) talade om "spädbarnets interpersonella värld" i betydelsen att barnet från början har en känsla av själv och därmed sätter sig i relation till andra.

Natur & Kulturs Psykologilexikon.