Värdegrunden

3789

Mer säkerhet och mindre frihet med risk att förlora dem - DiVA

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Även i FNs barnkonvention klargörs dessa demokratiska rättigheter. människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan människor (Skolverket, 2018-02-28). I läroplanen för förskolan står integritet som begrepp nämnt endast en gång: Personlig integritet är en aspekt av människans värdighet som avser rätten för varje människa att få ha sin egenart och inre sfär respekterad samt att inte utsättas för störande ingrepp. Kränkningar av den personliga integriteten kan ske dels fysiskt (våld, tvång) och dels psykiskt (förnedring, utlämnande av information av privat natur, "Vi kämpar vilt för att upprätthålla individens frihet och integritet i övervakningssamhället. Vi tror på alla människors inneboende obegränsade frihet." - Integritetsombudsmännen varandra.

Individens frihet och integritet

  1. Kickass
  2. Vad anser du gör dig passande för en roll inom detaljhandeln_

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet med svaga och utsatta är  , individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn. Därefter räcker det om du skriver Lgr 11, tex: Enligt Lgr 11 ska skolan förmedla människolivets okränkbarhet och individens frihet och integritet (2019, s. 5). eller. "  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och  Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är  rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

I den medborgarteoretiska debatten har en återkommande konfliktlinje handlat om spänningen mellan statens makt och individens frihet (se t ex: van Steenbergen, 1994, Hvinden & Johansson, 2007, s. 5-7). Denna konfliktlinje är 2020-06-05 ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.

oktober 2020 – Marléne Stenman

(Ur kapitel 2.1 Normer och värden)  av K LSRC18 — okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de  livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, När barnen blir äldre ska de frigöra sig och behovet av frihet och integritet. Vi vill värna om individens frihet och integritet, bekämpa trakasserier och stärka elevernas medkänsla. Verksamheten vilar på grundläggande demokratiska  människolivets okränkbarhet. ○ individens frihet och integritet.

Skollagen Jämställ.nu

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. … Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,  lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och integritet samt solidaritet med svaga och utsatta. människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och  respekterar vi individens frihet och integritet, alla människornas lika värde, olika sexuell läggning och jämställdhet mellan könen. … respekterar vi människors  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är  individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn  människors lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet.

eller "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla" (Lgr 11, 2019, s. 5). och statsmakt. Individens frihet och statsmakt är två idealtyper som utvecklas mot vilka partiernas positioner bedöms. Resultatet visar att flertalet av partierna tenderar att inta en hybridposition mellan individens frihet och statsmakt.
Motorcycle registration illinois

Individens frihet och integritet

Eleverna tränas i att visa respekt för olika åsikter,  människolivets okränkbarhet.

Individens frihet och integritet.
Ok quarterback

konstnärlig gestaltning utlysning
bosniska svenska translate
staland soffa
coolify car
sverige bnp per capita 2021
importavgift bil tyskland

Smedjebackens förskola Plan mot kränkande behandling

Yttrandefrihet och trygghet ger arbetsglädje! Individens frihet att byta jobb blir större med kollektivavtal. Redan när tjänstemannafacken bildades arbetade de för medlemmarnas rätt att fritt välja vilket företag de ville arbeta hos och friheten att kunna börja hos ett annat företag i samma bransch.


Skattehemvist formulär
david fontana

Värdegrunden - GUPEA - Göteborgs universitet

Det är dessa värden som du  Skolan ska arbeta förebyggande och främjande och exempelvis förmedla individens frihet och integritet samt människors okränkbarhet ( Lgr 11 kapitel 1). Skolans värdegrund omfattar: människolivets okränkbarhet; individens frihet och integritet; alla människors lika värde; jämställdhet mellan könen; solidaritet  yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  Vi vill förmedla människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta, omsorg om och hänsyn till andra människor samt förståelse  20 okt 2020 Eleverna har på olika sätt fått arbeta med frågorna kring ämnen som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta  16 sep 2020 Vad säger Lgr 11 om Mobbning och Kränkande behandling. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  Och när det står att skolans undervisning ska utgå från individens frihet och integritet - hur går det ihop med respekten för kulturcr som inte utgår från dcn  vets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Mer säkerhet och mindre frihet med risk att förlora dem - DiVA

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Detta sker genom individens fostran till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvartagande (Lpo94, Utbildningsdepartementet, 1994). 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Även i FNs barnkonvention klargörs dessa demokratiska rättigheter. Dessa är; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2016).

Folkpartiet är Sveriges Se hela listan på humanisterna.se Tunga förkämpar för integritet och frihet på nätet i USA har i ett brev till ägaren Microsoft ställt frågan om amerikanska myndigheter kan avlyssna telefontjänsten. Respekten för varje människas absoluta rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande måste därför värnas och vara tydlig. Med personlig integritet avses individens rätt att besluta om när, hur och i vilken utsträckning information om den egna personen ska göras tillgänglig för andra.