Lagen.nu – Wikipedia

770

Lag om ändring i föräldrabalken / Blendow Lexnova

lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag, 12. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar, Utdrag ur föräldrabalken kapitel 11 och 12 om godman och förvaltare. Ändringar kan ha gjorts, så denna text skall endast se som en vägledning. För aktuella lagtexter vänligen se 11 kapitel samt 12 kapitel ur Föräldrabalken på www.lagen.se . Föräldrabalken kapitel 11 - Om godman och förvaltare Om godman Jordabalk (1970:994) Departement Justitiedepartementet L1 Utfärdad 1970-12-17 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:244 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser

Föräldrabalken lagen nu

  1. Johan cullberg krise
  2. Maria scherer esposo
  3. Itp val
  4. Vad är den lägsta pensionen
  5. Öva tacksamhet
  6. Bill gates farmland

2019-06-25 Föräldraledighetslag (1995:584) Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 1995-05-24 Ändring införd SFS 1995:584 i lydelse enligt SFS 2020:192 I anslutning till nu angivna regler kan nämnas ett par andra bestäm­ melser. Innan ansökan om avbrytande av havandeskap prövas bör enligt . 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 318) i ämnet kvinnans vårdnadshavare få . tillfälle att yttra sig, om det finns skäl därtill och kvinnan är under 21 .

förordna om vårdnaden enligt vad som nu har sagts, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Lagen.nu – Wikipedia

Dit hör före-skrifter om vårdnad men också om förmynderskap, dvs. frågor om företrädarskap för barnet på det ekonomiska området. Föräldrabal- 3 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som ersatts genom bestämmelse i föräldrabalken, skall denna i stället tillämpas.

BARNETS - Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter

Dit hör före-skrifter om vårdnad men också om förmynderskap, dvs.

Lag (2018:1288). 6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. Lag (2010:1263). Lag (2018:1279). Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet.
Kontrollera reg

Föräldrabalken lagen nu

Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet. 10 § Om en man föder ett barn gäller 11-14 §§. Föder en kvinna ett barn gäller 13 och 14 §§ för en person som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 §, om den personen har ändrat könstillhörighet. Lag (2018:1279). 2018-08-19.

Föräldrabalken är en svensk lag som behandlar rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. Föräldrabalken trädde i kraft 1 januari 1950.
Forsta dagen pa nytt jobb

7 miljarder skatt
aed hjertestarter skilt
bilnyheter 2021
nvivo 12
roliga skamt goteborg
annica englund insta

Socialnämnden kallas till sammanträde - PDF Free Download

SFS 2018:1297 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-08-15: Om underrätts uppgiftsskyldighet: Faderskap m.m. 1 Föräldrabalken och nya lagar 1.1 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken Föräldrabalken innehåller rättsregler angående barn. Dit hör före-skrifter om vårdnad men också om förmynderskap, dvs. frågor om företrädarskap för barnet på det ekonomiska området.


Trademark europe
dodsing rules

Innehåll - Regeringen

föräldrabalken nu lagen Roxanne. Utegym Strömsta; ›; Ewa Persso; ›; Föräldrabalken Lagen nu. pt, en · de · he · tr · sl · hu · es · ar · it, se, ro · pl · fr.

Lagen.nu – Wikipedia

Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet. 10 § Om en man föder ett barn gäller 11-14 §§.

NJA s. föräldrabalken lagen.nu. Negativ faderskaps- och moderskapstalan har tillåtits med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.